วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ปฏิทินวันพระ ปี พ.ศ. 2556 Buddhist Sabbath Calendar Year 2013

ปฏิทินวันพระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  
Buddhist Sabbath Calendar Year 2013  
เดือนมกราคม January

             วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
             วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1
             วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
             วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
              5, 11, 19, 26 January 2013


เดือนกุมภาพันธ์  February 

             วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
             วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
             วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
             วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับ วันมาฆบูชา 
             3, 10, 18, 25 February 2013


เดือนมีนาคม  March

             วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
             วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
             วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
             วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
              5, 11, 1, 26 March 2013


เดือนเมษายน April

             วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
             วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
             วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
             วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
              3, 10, 18, 25 April 2013


เดือนพฤษภาคม 

             วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
             วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
             วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
             วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันวิสาขบูชา 
              3, 9, 17, 24 May 2013


เดือนมิถุนายน June

             วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
             วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
             วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
             วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
             1, 8, 16, 23 June 2013


เดือนกรกฎาคม  July 

             วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรม 2 ค่ำ เดือน 7
             วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
             วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
             วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา 
             วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
             1, 7, 15, 22, 30 July 2013


เดือนสิงหาคม  August

             วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
             วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
             วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
             วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
             6, 14, 21, 29 August 2013


เดือนกันยายน  September

             วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
             วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เป็นวันวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
             วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
             วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
             4, 12, 19, 27 September 2013


เดือนตุลาคม  October

             วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
             วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
             วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันออกพรรษา 
             วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
              4, 12, 19, 27 October 2013


เดือนพฤศจิกายน  November

             วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
             วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
             วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับ วันลอยกระทง 
             วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
              2, 10, 17, 25 November 2013


เดือนธันวาคม December

             วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
             วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันรัฐธรรมนูญ 
             วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
             วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
             วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันสิ้นปี
             2, 10, 17, 25, 31 December 2013


          สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกทำบุญในวันดังกล่าว ก็สามารถทำดีได้ง่าย ๆ ด้วยการถือศีล 5 อันประกอบด้วย

              ศีลข้อที่ 1 การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

              ศีลข้อที่ 2 ไม่ลักทรัพย์สินของผู้อื่น

              ศีลข้อที่ 3 ไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองของคนอื่น

              ศีลข้อที่ 4 ไม่โกหกผู้อื่น

              ศีลข้อที่ 5 ไม่ดื่มสุราเมรัย

          นอกจากนี้ ถ้ามีโอกาสก็ควรหมั่นเดินจงกรม นั่งสมาธิ ตักบาตรทำบุญโดยไม่ต้องรอเฉพาะวันพระ เพื่อให้จิตใจสงบ ผ่องใส หากผู้ใดปฏิบัติตามนี้เป็นประจำ ย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ เยือกเย็น คิดอะไรได้อย่างรอบคอบ และยังส่งผลให้มีความจำดียิ่งขึ้นด้วย การทำบุญ ทำดี และปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ย่อมส่งผลให้เกิดสิ่งดี ๆ กับชีวิต ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม และในทางโลกอย่างที่ตั้งใจกันทุกคน อนุโมทนาในบุญกับทุกท่านค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น