วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

บทชัยปริตร (มหากาฯ)

๑๕. บทชัยปริตร (มหากาฯ)        มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
    ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลังฯ
    ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
    เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
    อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
    อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ
    สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
    สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ
    ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
    ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา
    ปะทักขิณา นิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

(ถ้าสวดให้ผู้อื่น ให้เปลี่ยนจาก “เม” เป็น “เต”)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น