วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

๑๑. บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
(กราบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น