วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

อาราธนาศีล ๕

๗. อาราธนาศีล ๕

    อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
    ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ
สีลานิ ยาจามิ
    ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ
สีลานิ ยาจามิ
    ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
    อทินนาทานา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
    กาเมสุมิจฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
    มุสาวาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาทิยามิ
    สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
    อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ
    อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ
    อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ
   
(ถ้ารับหลายคน ให้เปลี่ยน อะหัง เป็น มะยัง, ยาจามิ เป็น ยาจามะ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น