วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

บทสวดมหาจักรพรรดิ


๒๓. บทสวดมหาจักรพรรดิ


(นะโม ๓ จบ)

(*สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ ๖, จันทร์ ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗,
พฤหัส ๑๙, ศุกร์ ๒๑, เสาร์ ๑๐)

นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ
 มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะสุธรรมา
 พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีธานัง วะรัง คันธัง สีวลีจะมหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น