วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

คำบูชาพระแม่ลักษมี

๕๓. คำบูชาพระแม่ลักษมีโอม เจ เจ เจ นารายะณี นะโม สะปุตเต

( ๓ จบ)
พระแม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความมั่งคั่่งร่ำรวย ความรักและความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ
พระแม่ลักษมี ผู้ศรัทธาจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ ทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น